Accutron HP
инжекционна система за ангиография
оптимизирана версия за нуждите на българския потребител
Accutron HP
• Меню на български език

• Инжектор с мрежово електрозахранване

• Безжичен интерфейс към ангиографа

• Пълна функционалност на достъпна цена
За повече информация