Accutron CT
мобилен, надежден, ефективен
Accutron CT
Концепция на уреда
• Едноглав инжектор за контрастно вещество в областта на компютърната томография, отговарящ на изискванията за прецизност, точност и надеждност
• Гъвкав, мобилен, улесняващ максимално работата на обслужващия персонал
• Изцяло безжичен уред, преодоляващ ограниченията на свързващи и захранващи кабели, предоставящ непозната досега свобода на действие
• Надеждна техника съчетана със солидна конструкция и елегантен дизайн
Основни характеристики
• 5,7“ цветен сензорен дисплей с интуитивно меню за управление
• Интегрирано отопление в гнездото за спринцовката
• Вграден сензор за детектиране положението на инжекционната глава
• Меню за автоматично пълнене на спринцовката чрез задаване на желания обем
• Възможност за запаметяване на 80 инжекционни профила
• Автономно електрозахранване с презареждащи се акумулатори с висока мощност
Консумативи
Богат избор на консумативи, разработени да оптимизират работата с Accutron CT
• Спринцовки
• Системи за пълнене (автоматични и ръчни)
• Пациентски линии
Инжекционни параметри
Максимален инжекционен обем
• 200 ml (ELS-спринцовка), програмируем от 1 до 200 ml със стъпка 1 ml

Максимално инжекционно налягане
• 21 bar, програмируемо от 5 до 21 bar със стъпка 1 bar

Скорост на инжектиране
• 0,1 – 10 ml/s, програмируема със стъпка 0,1 ml/s

Брой фази
•1 до 6

Закъснение
• Програмируемо инжекционно и скенерно закъснение: 0 – 255 s, със стъпка 0,1 s
Опции
• Използване на предварително напълнени спринцовки
• Безжичен пулт за дистанционно управление с 5,7" цветен сензорен дисплей
• Ръчен бутон за контрол на инжекцията
• Допълнително външно електрозахранване