Accutron HP-D
прецизният мултиталант за ангиография
Accutron HP-D
Концепция на уреда
• Първият в света двуглав инжектор за контрастно вещество и физиологичен разтвор при интервенционални ангиографски процедури, отговарящ на най-новите изисквания към въвеждането на контрастната материя с цел максимално качество на получените 2D и 3D изображения
• Гъвкав, мобилен, улесняващ максимално работата на обслужващия персонал
• Изцяло безжичен уред, преодоляващ ограниченията на свързващи и захранващи кабели, предоставящ непозната досега свобода на действие
• Надеждна техника съчетана със солидна конструкция и модерен дизайн

Основни характеристики
• 10,4“ цветен сензорен дисплей с интуитивно меню за управление
• Ръчен бутон за контрол на инжекцията (старт, стоп, задържане, промиване с физиологичен разтвор)
• Режим на единично и многократно инжектиране
• Интегрирано отопление в гнездата за спринцовките
• Вграден сензор за детектиране положението на инжекционната глава
• Меню за автоматично пълнене на спринцовките чрез задаване на желания обем
• Възможност за промяна концентрацията на контрастното вещество
• КТ- режим на работа, позволяващ използването на уреда и като инжектор
за компютърна томография
• Възможност за запаметяване на 120 инжекционни профила (60 в АНГИО -режим и 60 в КТ-режим на работа)
• Автономно електрозахранване с презареждащи се акумулатори с висока мощност
Консумативи
Богат избор на консумативи, разработени да оптимизират работата с Accutron HP-D
• Спринцовки
• Системи за пълнене (автоматични и ръчни)
• Пациентски линии
Инжекционни параметри
Максимален инжекционен обем
• 2x200 ml (ELS-спринцовки), програмируем от 1 до 200 ml със стъпка 1 ml

Максимално инжекционно налягане
• АНГИО-режим: 83 bar (1200 psi), програмируемо от 5 до 83 bar със стъпка 1 bar
• КТ-режим на работа: 21 bar (305 psi), програмируемо от 5 до 21 bar със стъпка 1 bar

Скорост на инжектиране
• АНГИО-режим: 0,1 – 30 ml/s, програмируема със стъпка 0,1 ml/s
• КТ-режим: 0,1 – 10 ml/s, програмируема със стъпка 0,1 ml/s

Брой фази
• 1 до 3

Инжекционно и рентгеново закъснение
• Програмируемо инжекционно и рентгеново закъснение: 0 – 255 s, със стъпка 0,1 s
Опции
• Безжичен пулт за дистанционно управление със сензорен дисплей
• Безжичен интерфейс към ангиографската система