Accutron MR
мобилният специалист за ядрено магнитен резонанс
Accutron MR
Концепция на уреда
• Двуглав инжектор за контрастно вещество и физиологичен разтвор в областта на ядрено магнитната томография, отговарящ на изискванията за прецизност, точност и надеждност
• Създаден да работи устойчиво в условията на силно магнитно поле (тестван до 7 Тесла) без да влияе негативно на работата на томографа
• Гъвкав, мобилен, улесняващ максимално работата на обслужващия персонал
• Изцяло безжичен уред, преодоляващ ограниченията на свързващи и захранващи кабели, предоставящ непозната досега свобода на действие
• Надеждна техника съчетана със солидна конструкция и модерен дизайн
Основни характеристики
• 5,7“ цветен сензорен дисплей с интуитивно меню за управление
• „Keep-Vein-Open“ (KVO) - функция
• Работа с 65ml и 200ml ELS-спринцовки с автоматично детектиране на типа на спринцовката
• Меню за автоматично пълнене на спринцовките чрез задаване на желания обем
• Възможност за запаметяване на 80 инжекционни профила
• Автономно електрозахранване с презареждащи се акумулатори с висока мощност
• Безжичен пулт за дистанционно управление с 10,4“
цветен сензорен дисплей
Консумативи
Богат избор на консумативи, разработени да оптимизират работата с Accutron MR
• Спринцовки
• Системи за пълнене (автоматични и ръчни)
• Пациентски линии
Инжекционни параметри
Максимален инжекционен обем
• 2x200ml или 1x65ml и 1x200ml, или 2x65ml (ELS-спринцовки), програмируем със стъпка 1 ml

Максимално инжекционно налягане
• 21 bar, програмируемо от 5 до 21 bar със стъпка 1 bar

Скорост на инжектиране
• 0,1 – 10 ml/s, програмируема със стъпка 0,1 ml/s

Брой фази
• 1 до 6

Инжекционно закъснение
• Програмируемо инжекционно закъснение: 0 – 255 s
Опции
• Адаптери за използване на предварително напълнени спринцовки